M.A.C.

Macglobal je ryze česká společnost, která se zabývá výrobou a prodejem průmyslových vysavačů. Vznikla v roce 2004, přeměnou z obchodní firmy fungující od roku 1992. Čerpá tak z několikaletých zkušeností svých zakladatelů v tomto oboru. Díky jejímu vzniku se podařilo dát naší práci solidní základ, profesionální zázemí - organizační i materiální. Na fungování firmy se podílí kvalifikovaní pracovníci. Za nejdůležitější považujeme v naší společnosti individuální přístup k potřebám a požadavkům zákazníka a samozřejmě snahu být ve svém oboru nejlepší.

Macglobal nabízí výrobky, které mají uplatnění v téměř všech oborech průmyslu. Největší výhodou našich produktů je to, že je opravdu sami vyrábíme a poskytujeme servis. Za těchto podmínek jsme schopni dodat výrobek zcela dle přání a požadavku každého jednotlivého zákazníka, u servisu odpadá zdlouhavé čekání na náhradní díly ze zahraničí a neméně důležitá je i cena výrobků a služeb. Naše výrobky najdete v potravinářském i strojírenském průmyslu, jsou součástí posklizňových linek v zemědělství, ve stavebnictví, v úklidových firmách, v dřevozpracujícím průmyslu, v zubní laboratoři, atd. Mezi našimi zákazníky jsou nejen tuzemští, ale i zahraniční odběratelé.